شیلنگ فایبرگلاس

شیلنگ فایبرگلاس

شیلنگ فایبرگلاس  Non Conductive EPDM   شیلنگ فایبرگلاس نوعی خاص از انواع شیلنگ های صنعتی با طیف کاربردی بسیار متنوع میباشد ، ... ادامه مطلب