مــراحـل مونتــاژ و تسـت شیلنگهای هیدرولیک

مــراحـل مونتــاژ و تسـت

1

برش

2

تمیز کردن

3

پوست گیری

4

علامت گذاری

5

تنظیم زوایای اتصالات

6

پرس

7

تست

برش / تمیز کردن پس از برش / پوست گیری / علامت گذاری / تنظیم زوایای اتصالات / پرس / تست

1 ) برش شیلنگ

برش شیلنگ های هیدرولیک الزاماْ باید با دستگاه برش صورت پذیرد . این کار باعث میشود کیفیت شیلنگ در محل برش حفظ شده و لایه های مسلح آسیب نبینند .

2 ) تمیز کردن پس از برش

توصیه میگردد پس از انجام برش شیلنگ را با هوای فشرده و از هر دو انتها تمیز نمایید .

3 ) پوست گیری

پرس شیلنگ به دو روش صورت میگیرد : 1- پوست گیری 2- بدون پوست گیری

برخی شیلنگ های هیدرولیک نیاز به پوست گیری دارند ( برداشت لاستیک ) ، پوست گیری میتواند خارجی یا دو طرفه ( داخلی/ خارجی ) باشد . پوست گیری دو طرفه جهت شیلنگهای چهارلایه سیم و شش لایه سیم قوی استفاده میگردد.     ( الزاماْ در هنگام پوست گیری باید به جداول مربوط که توسط سازندگان ارائه میشود مراجعه کرد )

4 )  علامت گذاری

بر اساس استاندار های EN , ISO    شیلنگ های پرس شده باید به صورت دائمی کد گذاری گردند ، اطلاعات ثبت شده روی سر شیلنگ ، 1 – کد سازنده  2- تاریخ تولید  3- حداکثر فشار کاری مجموعه شیلنگ پرس شده

5 ) تنظیم زاوایای سر شیلنگ

برای اینکار کافی است اتصال نهایی را به طرف پائین گرفته و سپس زاویه اتصال جلویی را در جهت ساعت گرد تنظیم شود .

6 ) پرس شیلنگ

پرس شیلنگ ایمن ترین ، سریع ترین و رایج ترین شیوه مونتاژ شیلنگ است . جهت پرس باید مجموعه شیلنگ ، اتصالات دو سر و لقمه های پرس کاملا با هم مطبق باشند ، طول جا زدن اتصال روی شیلنگ باید از جداول مربوط استخراج گردد ، پس از علامت گذاری اتصال در محل خود قرار گرفته و میزان پرس شیلنگ را تمام سازندگان به صورت جداول استاندارد ارائه میکنند ، این جداول حـاوی سایز، شماره فنی ، استاندارد شیلنگ ، حداقل و حد اکثر قطر پس از پرس هستند .

7 ) تســت شیلـنگ

بر اساس استاندارد ISO1402   تست هیدرو استاتیک یک شیلنگ هیدرولیک در دمای محیط با فشار 1.5 تا 2 برابر فشار کاری و طی مدت زمان 30 الی 60 ثانیه انجام میشود . سیال تـست معمولا ترکیبی از آب و روغن است