آلومینیوم هرمزآل

فولاد هرمزگان

شرکت ملی نفتکش

ایزوایکو

پالایشگاه نفت بندرعباس

بنادر و دریانوردی

فولاد کاوه جنوب

فولاد آلیاژی ایران

آلومینیوم المهدی

گل گهر سیرجان

برخــی از کارهای انجـام شده :

  • تعدادی از شرکتهایی که افتخار همکاری با آنها را داشته و داریم به صورت زیر لیست شده اند …
نـــام شرکــــت محصول یـا خدمات ارائــه شده
فولاد هرمزگان تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
پالایشگاه نفت بندرعباس تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
آلومنیوم المهدی تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
آلومنیوم هرمز آل تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
اداره بنادر و کشتیرانی جنوب تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
صنایع دریایی ساحل و فراساحل تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
شرکت کشتی سازی تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
شرکت ملی نفتکش تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
فولاد ارفع اردکان تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
گلگهر سیرجـان تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن استیل و خطوط piping
فولاد کاوه جنوب کیش تامین انواع شیلنگهای خطوط هیدرولیک ،بخارو… تامین اتصالات استنلس و کربن