دریافت ، آنالیز و ارائه اطلاعات فنی

 

از مهمترین خدمات قابل ارائه در شرکت بام درخشان میهن ، حضور در سایت پروژه ها جهت استخراج اطلاعات فنی و نقشه برداری از فلکسیبل هاست و همچنین  ارائه مشاوره و پیشنهادات فنی در محل پروزه به منظور بهره وری ایده آل از کالا و شیلنگ های مورد نیاز پروژه و مشتریان میباشد ، شما میتوانید جهت دریافت خدمات اطلاعات فنی با واحد فنی شرکت بام درخشان میهن در ارتباط باشید .