خدمـات دفتـر فنـی و مهنـدسـی

 

دفتر فنی مهندسی این شرکت با حضور درمحل اجرای پروژه مشتریان ، خدماتی از قبیل طراحی و مهندسی معکوس قطعات موردنیاز مصرف کننده و همچنین مشاوره و اجرای طرح و طراحی نقشه ها و تکنیکال دیتاهای مربوط به شیلنگ ها و فلکسیبل ها را قبل و بعد از ساخت و تولید در اختیار مشتریان قرار میدهد . همواره اطمینان مشتری و عدم مغایرت محصول با نیاز مشتری هدف این واحد می باشد.

 

 

جهت مشاوره و درخواست اطلاعات فنی اینجا کلیک کنید