یکی از مهمترین خدمات شرکت ارائه تضمین استاندارد کارکرد محصول بوسیله انجام آزمون های هیدرواستاتیک، مایع نافذ و تست کششی و سایر آزمون های مرتبط با فلکسیبل ها و ارائه گواهی تست نهایی و سکشنال پلان کالا می باشد.